hurum og røyken taxi hjem
Meny

Om oss

Bilparken

Hurum & Røyken taxi har en bilpark på ca. 30 biler.
Vi har vanlige biler for 1 – 4 passasjerer, mellomstore biler for 5 – 8 passasjerer og maxitaxier med plass til inntil 16 passasjerer.
Av disse er 7 biler utstyrt for å frakte passasjerer i rullestol. 
 

Miljø

Hurum og Røyken Taxi er en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. Dette innebærer at vi som bedrift og alle våre tilsluttede løyvehavere må forholde oss til strenge retningslinjer for utslipp og alder på kjøretøy, samt for behandling av avfall. Mange av våre biler er hybrid-biler, og alle våre sjåfører gjennomfører også kurs i "øko-driving", for å kjøre både økonomisk og miljøvennlig. Årlig klima og miljørapport kan tilgjengeligjøres på forespørsel.

Våre tjenester:  Pasienttransport  Taxi  Skoleskyss  Varetaxi  Taxi for bedrift

Type transport
Vi i Hurum & Røyken Taxi har en bred kundegruppe og kjører alt fra kunder til og fra jobb, festival-transport, pakke og budservice, idrettsbarn og ungdom til og fra ulike aktivitets-tilbud, skole-elever, pasient-transport m.m.
Vi er spesielt opptatt av å ta godt vare på de kundegruppene med ulike behov for ekstra assistanse.

Trafikksikkerhet
For oss står trafikksikkerhet aller høyest og vi har omfattende rutiner for å yte så god service og så høy trafikksikkerhet som mulig. Vi har bestandig som mål med 0 alvorlige ulykker og 0 ulykker med noen form for personskade.
Da vi er sertifiserte i ISO - 39001 forankres dette viktige arbeidet i standarden. 

HMS
Våre HMS-rutiner er forankret i ISO-39001 og Miljøfyrtårn. Vi er svært opptatt av godt arbeidsmiljø både for ansatte på sentralen og sjåførene ute. Vi bestreber hele tiden at alle tilslutett Hurum & Røyken Taxi skal ha en trygg, meningsfull og hyggelig arbeidsplass med gode kollegaer, samhold og mangfold. 

Gå til:  Hjem  Bestille Taxi  Last ned APP  Priser  Kontakt