Pasienttransport Hurum og Røyken Taxi

Pasienttransport

Hurum & Røyken taxi har avtale med Vestre Viken Helseforetak om transport av pasienter med bosted i Hurum og Røyken kommuner. 

 

Hvis du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å benytte rutegående transport, kan du få rekvisisjon til drosje.
Du kan ikke selv bestille drosjen for denne type reiser. Det er din behandler som skal vurdere ditt behov, skrive rekvisisjonen og bestille reisen.
Manglende rutegående tilbud der du bor, gir også i noen tilfeller rett til drosje. Ditt lokale Pasientreisekontor avgjør om du har krav på dette. Reisen skal bestilles på Pasientreisers telefonnummer: 05515. 
Om du har behov for å endre eller avbestille, skal dette også gjøres på telefon 05515.

Ved alle pasientreiser må du betale en egenandel. Egenandelen legges til grunn for frikort og rapporteres elektronisk til HELFO.