Skoleskyss Hurum og Røyken Taxi

Skoleskyss

Hurum & Røyken Taxi utfører skoleskyss for Ruter i kommunene Hurum og Røyken.

Har du behov for skyss til og fra skole?
Det er ulike retningslinjer for hvem som kan ha krav på skoleskyss med taxi. Ta derfor kontakt med skolen og eventuelt Ruter, som administrerer skolebarntransporten.

Du som har skoleskyss
Benytt: https://www.skoleskyss.no
 

For bestilling og endring av skoleskyss gå til:
https://www.skoleskyss.no